zaterdag 4 juni 2005

Naar Haarlem, de boeken van Büch

In een ingezonden stukje in de BMIB-nieuwsbrief van Lous Schouten van 4 juni --en ook in mijn log van gisteren-- ben ik nogal kritisch geweest over de afhandeling van de veiling. Ik denk dat het past om wat terug te nemen.
Toen ik vrijdagochtend belde leek men mij meteen te herkennen (van de vorige telefoontjes) en werd vriendelijk en uitgebreid de gewonnen lijst voorgelezen.
Vandaag ben ik de kavels die door mij gewonnen waren gaan ophalen. Eenmaal binnen in het pakhuis van Bubb Kuyper keek ik met diep ontzag naar enorme metershoge kasten waarin al dat heerlijks van Büch keurig was uitgestald en opgestapeld. De medewerkers waren buitengewoon vriendelijk en hulpvaardig.
Nadat ik mijn aankopen betaald had, togen twee mensen aan het werk om de boeken voor me uit de kasten te halen. Intussen ging P. de auto uit de parkeergarage halen omdat duidelijk werd dat deze hoeveelheid niet in een paar keer met op-en-neer lopen vervoerd kon worden. Toen ik navraag deed naar lot 1837, de eerste druk van de Winkler Prins uit 1870-1882 bleek dat er behalve mij nog iemand was die 200 euro geboden had. Daarom werd er geloot maar ik was helaas niet de gelukkige. Eenmaal bijna klaar met inpakken, kwam de man uit het kantoor naar me toe met de mededeling dat de encyclopedie toch voor mij was, ik was namelijk wel degelijk als winnaar geloot maar de veilingmeester had onder het verkeerde nummer een cirkeltje gezet. Het veilingboek bewees dat. Hoe heerlijk! Ik bedank hierbij de mensen van Bubb Kuyper. Komende dagen zal ik het een en ander uitpakken, fotograferen en er in dit weblog over schrijven. Sociale verplichtingen nopen mij helaas vandaag tot praten, eten en drinken in plaats van bladeren, lezen en wegdromen...

Geen opmerkingen: